Машинна хидроизолация на покрив

Представяме на вашето внимание машинно полагане на хидроизолационен материал на водна основа върху ламаринен покрив на офис. На обекта са изпълнени следните видове дейности: 1. Почистване с водоструен апарат на ламаринен покрив. 2. Машинно безвъздушно нанасяне на хидроизолационен материал на два слоя. 3. Доставка, монтаж и демонтаж на мобилно скеле. 4. Разопаковане и почистване на обекта след приключване на ремонтните работи.

Снимки от обекта

Предлагаме ви да разгледате галерията с подбрани снимки от работния процес и извършените дейности на обекта. Всички снимки са собственост на дружеството и не могат да се използват без писмено съгласие на автора.